STRATEGI & ANALYSE

Udvikling I lokalsamfund og byer

Hvordan støtter man lokalsamfund og byer i at blive attraktive levesteder med stærke fællesskaber og social og økonomisk bæredygtighed. Og i at gøre dem attraktive for nye bosættere. Kommunerne arbejder med bæredygtighed, samskabelse, frivillighed, lokaldemokrati, landsbyfornyelse, omdannelseslandsbyer og meget mere.

Det forudsætter, at man ved, hvad det er for nogle ressourcer, området har. Først og fremmest de mennesker, der bor der, og som driver udviklingen i lokalråd, foreninger og meget andet.

Kend dine ressourcer

Vi tilbyder et overblik over et lokalområde eller en by. Hvem bor der? Hvordan er de uddannet? Hvad er de beskæftiget med? Hvor pendler de hen? Hvad er deres indkomster eller forsørgelse? Hvad er det for en slags husstande og familietyper? Hvem er de frivillige kræfter?

Det er viden, som kommunen skal bruge til at forme politik og strategi for at udvikle lokalsamfundene til gode levesteder. Men det er også viden, som kan deles med borgerne, synliggøres i en publikation, skabe dialog, identitet og tilhørsforhold.

Vores erfaringer

Alle steder er forskellige. Vi har erfaringer fra et højt antal analyser af mindre byer, landdistrikter, befolkningssammensætning, bosætning, pendling, beskæftigelse, uddannelse, mobilitet, flyttemønstre, erhverv, livskvalitet og meget andet. Vi kender og bruger de omfattende muligheder for registerdata i Danmark, men vi har også survey-undersøgelser i værktøjskassen og mulighed for at sætte kommunens egne data i spil.