STRATEGI & ANALYSE

Vi understøtter det gode liv

Strans formål er at være med til at skabe livskvalitet for mennesker, der hvor de lever deres liv.

Vision

Vi sætter ord og tal på den menneskelige faktor i udvikling. Stran arbejder for gennem analyser at sætte byråd og kommuner i stand til at træffe de rigtige beslutninger om, hvordan de udvikler deres kommune, deres byer og lokalområder. Og hvordan politik og strategi føres ud i livet på et troværdigt og informeret grundlag.

Værdigrundlag

Udvikling beror på mennesker. Udvikling skabes af mennesker, kultur skabes af mennesker, virksomheder skabes af mennesker. Liv skabes af mennesker. Vi ønsker at være med til at aktivere både de økonomiske og de humane ressourcer, der er tilstede i samfundet.

Viden er fundamentet

Mange kommuner arbejder i dag med at sætte borgernes ressourcer i spil i udviklingen af deres kommune. Det forudsætter en solid viden om borgerne. Hvem de er, hvor de lever deres liv, hvordan de er uddannet, hvor de er beskæftiget, hvordan de bevæger sig, pendler ind og ud, flytter til og fra, og meget andet.

Men også hvad de tænker og mener, om det område de bor i. Hvad det gode liv vil sige i praksis. Hvad livskvalitet er, og hvad der får dem til at blive – og andre til at flytte til.