STRATEGI & ANALYSE

Vores projekter

Firmaet er nystartet i januar 2019, og vi er i gang med de første opgaver:

  • Analyser af lokalområder til understøttelse af indsatsen Bæredygtig byudvikling i alle lokalsamfund i Middelfart Kommune, koblet til FN’s verdensmål 11.
  • Analyse af erhvervsstrukturen i det østjyske bybånd for Business Region Aarhus og Trekantområdet Danmark.

Før det har vi udført en lang række analyser i regi af Region Syddanmark, indtil lovændringen om erhvervsfremme i december 2018 flyttede opgaver fra regionerne til staten fra 1. januar 2019.