STRATEGI & ANALYSE
Den vestdanske vækstakse

Den vestdanske vækstakse

Trekantområdet og Business Region Aarhus med centralt placerede kommuner fra Randers i nord til Haderslev i syd udgør tilsammen en stærk national vækstmetropol. Markant beskæftigelsesvækst, solid eksport og et sammenhængende arbejdsmarked med mere end 1,4 mio. indbyggere tegner en vestdansk vækstakse i et bånd af kommuner gennem Østjylland, der med koncentreret vækst samler uddannelsesinstitutioner, erhverv, byer og bosætning.

Vækstaksens nationaløkonomiske betydning er betydelig. Produktionsdanmark har sit omdrejningspunkt i regionen, og områdets virksomheder er med stor eksport globalt orienterede og internationalt konkurrencedygtige.

Projektet ”Den østjyske millionby” er finansieret af Realdania og forankret hos Arkitektskolen i Aarhus. Projektets overordnede formål er, at den østjyske byregion udvikler sig i en visionær og bæredygtig retning, samt giver borgerne et godt livsgrundlag, og sikrer erhvervslivet gode rammer for vækst.

For Business Region Aarhus og Trekantområdet Danmark har STRAN bidraget til projektet med en beskrivelse af erhvervsstruktur og erhvervsmæssige styrkepositioner nationalt og i Østjylland som en del af det samlede strukturbillede.

Læs mere om det samlede projekt her