STRATEGI & ANALYSE
Kommuner, uddannelse, borgernes liv

Kommuner, uddannelse, borgernes liv

”Vi har de sidste 10 år oparbejdet et omfattende, praktisk kendskab til danske data og udført flere hundrede analyser for at omsætte data til brugbar viden. Viden der kan forstås og sættes i spil for at løse kommunens udfordringer. Eller sættes ind i en ramme af FN’s verdensmål for udviklingen. Vi har analyseret beskæftigelse, bosætning, pendling, flytninger, erhvervsforhold, klynger og virksomheder, uddannelse, mobilitet, byer, landdistrikter og meget andet.

Udvalgte rapporter og analysearbejder i regi af Region Syddanmarks Strategi og analyseafdeling:

  • KONTUR, rapport til hver enkelt af de 22 syddanske kommuner årligt 2008-2018. Nøgletal om erhverv, arbejdspladser, uddannelse, befolkning, familier, flytninger, pendling, energiregnskaber, sundhed, mobilitet m.m. Desuden kontur-rapporter for kommunerne i Business Region Aarhus, 2012-2015
  • Uddannelsesbarometer årligt i Syddanmark 2008-2018
  • Borgerpanel 2008-2018: 4 omfattende surveys om året med 1000 borgere, og en bred vifte af emner og analyser
  • Syddanskernes liv, omfattende surveys af borgernes opfattelse af deres liv og muligheder, det sted de bor, mobilitet, sundhed, beskæftigelse. Kommunerapporter i Syddanmark, sammen med Danmarks Statistik.
  • Det Gode Liv/wellbeing – rapporter i partnerskab med OECD, bl.a. af 6-byerne i Danmark”