STRATEGI & ANALYSE
Det gode liv i Middelfart Kommune

Det gode liv i Middelfart Kommune

Med indsatsen ”Bæredygtig byudvikling i alle lokalsamfund – 2025” samarbejder byråd og lokalsamfund i Middelfart Kommune om en bæredygtig byudvikling af kommunens lokalsamfund.

Hvordan ser det ud i udgangspunktet? Hvad gør et sted eller en by god at leve i? En del af det er stærke lokale fællesskaber. Det er godt for dem, der bor her, det gør lokalområderne mere attraktive, og det er en styrke for Middelfart Kommune som helhed. Men steder, byer og folk er forskellige. Hvad gør et lokalsamfund attraktivt? Hvordan går det med fællesskabet? Hvordan går det med frivilligheden? Og med samarbejdet med de omkringliggende lokalsamfund? Har lokalsamfundet særlige kendetegn eller traditioner? Og hvordan adskiller det sig fra andre lokalsamfund i Middelfart Kommune?

Gennem mere end 1.300 telefoninterview og analyse af registerdata understøtter STRAN indsatsen i Middelfart Kommune. Og giver svar på ovenstående spørgsmål og beskriver hvordan udviklingen har været i lokalområderne i de seneste år? Er der blevet flere eller færre indbyggere? Hvor stor en andel er børn, unge og ældre, og hvilke uddannelser har dem, der bor i områderne?

Se mere på projektets hjemmeside www.bæredygtigelokalsamfund.dk