STRATEGI & ANALYSE

Byer, pendling og mobilitet

Hvad gør en by god at leve i? Hvad gør den attraktiv at komme i?

Byerne er rammen om stadig flere menneskers liv og bliver til med de mange mennesker, der hver dag bevæger sig inden for dem. Byernes tilbud tiltrækker mennesker til job, mødesteder, kultur, shopping og uddannelse. Men samtidig er byerne i konkurrence med hinanden om at skabe udvikling og være attraktive.

Vi er parat til at pendle længere og længere for at bo det rigtige sted, og pendlingen forstærker byernes afhængighed af hinanden, og giver dem en rolle langt ud over byskiltet. Byerne låner størrelse af hinanden, låner funktioner, kulturtilbud, arbejdskraft og arbejdspladser.

Det tilbyder vi

Stran arbejder med analyser af byerne, og de mennesker der udgør byen ved at bo der eller bruge den. Vi giver overblik over byen og dens indbyggere. Deres indkomster, uddannelse, beskæftigelse og husstande. Deres bevægelser flytninger, pendling og mobilitet. Deres livskvalitet, ønsker og syn på byen og kommunen.

Vores erfaringer

Vi har analyseret byer og bevægelser på kryds og tværs i hele Danmark I regioner, byregioner og inden for den enkelte kommune og i alle størrelser af byer. Blandt andet i regi af Region Syddanmark, se fx www.byregioner.dk og www.byanalyser.dk.