STRATEGI & ANALYSE

Strategi og billeder på udfordringerne

Hvad er jeres udfordring? Står I over for at skulle lave ny strategi, et budgetseminar eller et fremtidsbillede?

Vi anvender en analysebaseret tilgang til at understøtte og udvikle strategier og processer. Designet til den politiske debat og beslutningstagning, til kommunikation eller til den faglige udvikling af fodfæste ind i nye udfordringer. Jo mere oplyst et grundlag, jo bedre processer, jo bedre forløb og jo bedre beslutninger.

Det tilbyder vi

Stran kan kvalificere jeres strategi med stærke analytiske input, hvad enten det handler om at finde de rigtige indikatorer og data, eller om at dokumentere og analysere de mønstre som giver tillid til en proces, en debat, en beslutning eller en ansøgning. Eller understøtte tiltrækning af borgere, kulturtilbud, arbejdspladser, erhverv. Vi arbejder med analyser af registerdata og surveys, med billeder, figurer og ord. Vi kender det kommunale beslutningsrum og kender rollen som den uafhængige stemme udefra, der springer til og giver input på både fagkontorer, direktionsmøder og byrådsseminarer.

Vores erfaringer

Vi er højt specialiserede i at levere til kommuner på det samfundsøkonomiske område. Vi har erfaring fra mere end ti års samarbejder med kommuner om strategier og analyser af byer, landdistrikter, bosætning, erhvervsudvikling, uddannelse, livskvalitet, FN’s verdensmål med mere.